©2014-2019, CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH NINH BÌNH
Ðịa chỉ:Đường Đinh Tất Miễn, Phố 10, Phường Đông Thành, TPNB
Điện thoại: 0303.891.335 - Fax: 0303.871.048
Email: socongthuong@ninhbinh.gov.vn